Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Hoàng Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

SKKN Tiếng Anh (new)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:14' 13-02-2009
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 1116
Số lượt thích: 0 người
0405Giới thiệu
Thế kỷ XXI, thế kỷ của sự bùng nổ khoa học công nghệ, xu thế toàn cầu tăng, công nghệ thông tin và khoa học phát triển như vũ bão, đang dần đưa nhân loại đến nền văn minh trí tuệ. Con người là trung tâm của sự phát triển, do đó mỗi quốc gia phải quan tâm tới việc phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu của xã hội. Muốn vậy phải đầu tư cho giáo dục, đổi mới và phát triển giáo dục phù hợp với thời đại mới và phát triển của mỗi quốc gia.
Việt Nam đang trên con đường xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Vì vậy việc giáo dục hoàn thiện nguồn nhân lực đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp bách. Đảng ta xác định rõ được vai trò của giáo dục đối với sự nghiệp phát triển của Đất nước “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu” (Trích điều 35 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam )
Xuất phát từ mục tiêu của nền giáo dục nước ta là: “ Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có trí thức với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất năng lực của công nhân, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ quốc”. Các nhà trường phổ thông có nhiệm vụ cung cấp tri thức cho học sinh về mọi lĩnh vực của khoa học giáo dục. Đặc biệt trong đó có bộ môn ngoại ngữ- Tiếng Anh đây là một bộ môn khoa học có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt dù cho đây là bộ môn còn xa lạ đối với một số vùng sâu, vùng xa. Đảng và Chính phủ đã và đang yêu cầu Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đưa bộ môn ngoại ngữ- Tiếng Anh phổ cập vào các trường học và đây là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. Bộ môn ngoại ngữ- Tiếng Anh có tiềm năng phát triển phẩm chất đạo đức cho học sinh có năng lực giao tiếp, ngoài ra biết vận dụng các kỹ năng của bộ môn; nghe, nói, đọc và viết vào các tình huống cụ thể hàng ngày. Tiếng Anh còn là con đường để chúng ta tiếp cận những công nghệ thông tin mới trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Giúp học sinh hoạt động hiệu quả trong mọi lĩnh vực của đời sống khi còn học ở trường cũng như sau này. Từ đó, phương pháp dạy bộ môn ngoại ngữ- Tiếng Anh luôn được đổi mới và hoàn thiện qua nhiều hội nghị chuyên đề. Trên cơ sở của việc nhận thức tầm quan trọng của bộ môn ngoại ngữ và nhiệm vụ làm công tác giáo dục. Là người giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn ngoại ngữ trong trường phổ thông. Tôi muốn đem những kinh nghiệm nhỏ của mình để nghiên cứu đề tài này và khẳng định cho mình một
 
Gửi ý kiến